• Submersible groundwater pumps

SB

Подходяща за:
  • Увеличаване на налягането на вода за битови нужди
  • Битово събиране на дъждовни води

SB помпите от Грундфос са потопяеми многостъпални помпи, предназначени за изпомпване на чиста вода за приложения като битови резервоари, плитки кладенци и дъждовна вода

Максимален дебит
7 м³/ч
Максимален напор
45 m