Sensor, Transmitter and Switches

Програма на групата за продукти за измерване и превключване. Преобразуватели, сензори, поплавъци, ключове, измерващи уреди, трансмитери, сонди и свързани с тях контролери. За ползване с продукти, приложения и решения.

Температура на течността
0 .. 95 °C