Float switches

Поплавкови превключватели за контрол/мониторинг на ниво в резервоари, помпени станции или други подобни приложения.

Температура на течността
0 .. 100 °C