Temperature, Pressure, Flow Sensors, Transmitter

Продукти за налягане, дебит и температура. Преобразуватели, сензори, ключове, измервателни прибори, трансмитери. Директни сензори от Grundfos и продукти от външен доставчик. Ползват се за продукти, приложения и решения.

Температура на течността
0 .. 95 °C