Слънчеви панели

Соларните модули генерират фотоволтаична мощност и доставят DC електричество от слънчевото греене към SQFlex, MGFlex и RSI инверторите