Слънчеви панели

Подходяща за:
  • Решения за добиване на вода със соларна енергия

Соларните модули генерират фотоволтаична мощност и доставят DC електричество от слънчевото греене към SQFlex, MGFlex и RSI инверторите