• Подемни станции

Sololift2

Подходяща за:
  • Отпадъчни води – Обществени сгради
  • Битови отпадъчни води
  • Промишлени отпадъчни води

SOLOLIFT2 на Грундфос са малки, компактни, готови за монтаж автоматични подемни станции с вградени мощни режещи системи. Подходящи за изпомпване на отпадъчни води с фекалии от частни жилища. Проектирани са съобразно EN 12050-3.

Максимален дебит
3 l/s
Максимален напор
9 m