SQ, модел двигател В & помпа В

SQ помпите от Грундфос са компактни потопяеми помпи, предназначени за битово водоснабдяване от подпочвени води в частни жилища, малки водоснабдителни инсталации и малки напоителни системи.

Максимален дебит
9 м³/ч
Максимален напор
230 m
Максимално налягане
15 bar
Температура на течността
0 .. 35 °C