SQE, модел двигател B & помпа B

SQ помпите от Грундфос са компактни потопяеми помпи, предназначени за поддържане на постоянно налягане при битово водоснабдяване от подпочвени води в частни жилища, малки водоснабдителни инсталации и малки напоителни системи.

Максимален дебит
9 м³/ч
Максимален напор
237 m
Максимално налягане
15 bar
Температура на течността
0 .. 35 °C