• Submersible groundwater pumps

SQE, модел двигател B & помпа B

Подходяща за:
  • Подпочвени води за битови нужди
  • Увеличаване на налягането на вода за битови нужди
  • Добиване на подпочвени води

SQ помпите от Грундфос са компактни потопяеми помпи, предназначени за поддържане на постоянно налягане при битово водоснабдяване от подпочвени води в частни жилища, малки водоснабдителни инсталации и малки напоителни системи.

Максимален дебит
9 м³/ч
Максимален напор
230 m
Температура на течността
0 .. 35 °C