Thermal scan

Термично сканиране от Grundfos ще ви помогне да откриете опасности в контролното табло и, следователно, да предотвратите инциденти и избегнете престои.