• Inline single stage pumps

TP, Loos

Едностъпални линейни помпи

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
568 м³/ч
Максимален напор
20 m