• Inline single stage pumps

TPE

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
 • Комунално охлаждане
 • Комунално отопление
 • Биогориво
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Обработване на питейна вода
 • Напояване
 • Разпределение на вода

Едностъпални линейни помпи с честотни преобразуватели

Максимален дебит
1090 м³/ч
Максимален напор
131 m
Максимално налягане
25 bar
Температура на течността
-40 .. 140 °C