• Inline single stage pumps

TPE

Едностъпални линейни помпи с честотни преобразуватели

Максимален дебит
1089 м³/ч
Максимален напор
132 m
Максимално налягане
25 bar
Температура на течността
-40 .. 140 °C