TPED серия 2000

Двойни (двуглави) едностъпални линейни помпи с честотни преобразуватели

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
303 м³/ч
Максимален напор
109 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 140 °C