• Submersible wastewater pumps

Unilift CC

Подходяща за:
  • Отпадъчни води – Обществени сгради
  • Битови отпадъчни води
  • Промишлени отпадъчни води

Grundfos UNILIFT CC помпите са едностъпални потопяеми помпи за чисти, неагресивни води и леко замърсени (сиви) отпадъчни води. Могат да изпомпват вода от ниво 3 mm. Имат изход отгоре и отстрани за лесно адаптиране към съществуващ тръбопровод.

Максимален дебит
4 l/s
Максимален напор
10 m
Температура на течността
0 .. 40 °C