• Submersible wastewater pumps

Unilift CC, Северна Америка

Подходяща за:
  • Отпадъчни води – Обществени сгради

UNILIFT CC помпите от Грундфос са едностъпални потопяеми помпи за изпомпване на чисти неагресивни и слабо замърсени (сиви) отпадъчни води. Могат да изпомпват до 3 mm ниво на водата. Имат изход отгоре и отстрани за лесно пригаждане към съществуващ тръбопровод.

Продуктът може да не се продава във вашата страна