Uno и Duo подемни станции

Uno-, Duolift са системи с една и две помпи, подходящи за събиране и изпомпване на отпадни води от сутерени и мазета, откъдето те не могат да бъдат отведени директно към канализацията поради липса на естествен наклон надолу.

Максимален дебит
29 м³/ч
Максимален напор
18 m
Температура на течността
0 .. 40 °C