UP A, Нагнетателна, битово приложение

UPA е компактна битова високоефективна проточна помпа за повишаване на налягането, предназначена за жилищни сгради. UPA повишава налягането на водата до необходимите нива при душове, чешми и други точки на потребление.

Максимален дебит
4 м³/ч
Максимален напор
16 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 95 °C