• Циркулационни помпи

UP A, Нагнетателна, битово приложение

Подходяща за:
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Промишлени системи с водогрейни котли

Линейни помпи за повишаване на налягането в битови приложения

Максимален дебит
2 м³/ч
Максимален напор
12 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 95 °C