• Циркулационни помпи

UP, UPS (B) (N)

Подходяща за:
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на битова гореща вода

Помпа за битова гореща вода

Максимален дебит
14 м³/ч
Максимален напор
10 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 110 °C