• Циркулационни помпи

UPS2

Подходяща за:
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на битова гореща вода

Циркулационни помпи

Максимален дебит
6 м³/ч
Максимален напор
8 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 95 °C