• Циркулационни помпи

UPS (B)

Подходяща за:
  • Климатизация в обществени сгради
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Комунално охлаждане
  • Комунално отопление
  • Битово отопление
  • Охлаждане
  • Промишлени системи с водогрейни котли
  • Промишлено отопление

Помпа за битова гореща вода

Максимален дебит
69 м³/ч
Максимален напор
14 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 120 °C