UPSD

UPSD е сдвоена версия на трискоростната помпа UPS, предназначена за отоплителни и климатизационни системи. UPSD се инсталира там, където е необходима работа с дежурна помпа и помпа в готовност с оглед на постигане на допълнителна надеждност.

Максимален дебит
18 м³/ч
Максимален напор
10 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 120 °C