Přečerpávací stanice

Čerpací stanice pro odvádění odpadních vod.