Antivibrační podložka

Vibrační podložky redukují vibrace přenášené ze soustavy do podlahy a umožňují výškové ustavení v rozmezí ± 20 mm