ALPHA, North America

Vysoce účinné oběhové čerpadlo ECM s proměnnými otáčkami určené pro cirkulaci kapalin v topných systémech a pro recirkulaci teplé vody.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.