• Oběhová čerpadla

ALPHA 15-55 HWR-T, North America

Vhodné pro:
  • Vytápění komerčních budov
  • Dálkové vytápění
  • Cirkulace teplé vody (pouze provedení z korozivzdorné oceli)
  • Vytápění v rodinných domech
  • Vytápění v průmyslu

The ALPHA 15-55 HWR-T is a hot water recirculation pump that operatesusing a wireless temperature sensor that functions like an aquastat. Thepump will activate via the programmable timer in addition to the measuredreturn line temperature. The sensor keeps the water temperature withinan optimal range that is calculated every 12 hours.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.