Distribuce řízená poptávkou

Mnoho distribučních sítí bojuje s nadměrným plýtváním vodou, vysokými provozními náklady a vysokou spotřebou energie. Distribuce podle poptávky je jedinečný systém řízení tlaku, který upravuje tlak v systému. Výsledkem řešení jsou minimalizované ztráty vody, snížená spotřeba energie a minimalizované provozní náklady bez snížení komfortu u koncového uživatele.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.