Selcoperm

SES elektro-chlorátor produkuje roztok chlornanu z roztoku běžné soli s použítím el. proudu

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.