Grundfos Energy Earnings

Energy-Savings-as-a-Service (ESaaS) je servisní smlouva, jejímž cílem je nahradit zastaralé neefektivní čerpací systémy novými energeticky účinnými s čerpadly Grundfos a zajistit uživatelům all-in servisní služby.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.