Grundfos Machine Health

Grundfos Machine Health nepřetržitě monitoruje zařízení pomocí pokročilých bezdrátových senzorů. Data senzoru jsou bezpečně uložena v cloudu a analyzována pomocí algoritmů AI. Senzory jsou schopné zaznamenat i sebemenší náznak toho, že vaše čerpadla a další kritická zařízení potřebují údržbu nebo opravy.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.