• Čerpadla pro protipožární systémy

Hydro EN

Automatická tlaková stanice Hydro EN je navržena v souladu s normou EN 12845. Je určena pro provoz s čistou vodou v sprinklerových systémech, hydrantových sítích a sekcích pro instalaci hasicích čerpadel.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.