Roztoky sirovodíku

Sirovodík způsobuje zápach a korozi v kanalizačních systémech a může představovat vážné zdravotní riziko pro provozní personál. Grundfos Hydrogen Sulphide Solution automaticky monitoruje naměřené výskyty H2S v kanalizaci a šachtách. Na základě těchto měření stanovuje optimální dávkování chemikálií, které se použije v následujících dnech.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.