iGRID Building Measure Point

iGRID Building Measure Point nepřetržitě měří teplotu a tlak na přivodním a vratném potrubí v budovách na kritických místech v síti dálkového vytápění. Měřená data se ukládají online a lze je použít pro optimalizaci a řízení sítě.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.