iGRID Receiver

iGRID receiver umožňuje systémům SCADA přístup k datům uloženým v cloudu Grundfos. Data shromážděná v reálném časez jiných zařízení Grundfos iGRID jako jsou iGRID Measure point, iGRID Bypass, iGRID Temperature Optimiser mohou být používána systémy SCADA k řízení a optimalizaci výkonu sítě dálkového vytápění.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.