iGRID Temperature Optimiser

iGRID Temperature Optimiser vypočítává nastavenou teplotu sítě dálkového vytápění za účelem minimalizace tepelných ztrát a maximalizace pohodlí zákazníka. Interní software používá algoritmy Peak Shaving a Weather Compensation ve spojení s online daty uloženými v reálném čase.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.