NK, NKE CONF

Standardní čerpadla s axiálním vstupem. Pozn.: aktuální údaje se mohou odlišovat od zobrazených dat.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.