• Jednostupňové s pružnou spojkou

NK s volným hřídelem

Vhodné pro:
 • Klimatizace pro komerční budovy
 • Vytápění komerčních budov
 • Cirkulace teplé vody v komerčních budovách (pouze provedení z korozivzdorné oceli)
 • Zvyšování tlaku
 • Dálkové chlazení
 • Dálkové vytápění
 • Obrábění
 • Process liquids transfer
 • Chlazení
 • Vytápění v průmyslu
 • Odsolování
 • Industrial process water treatment
 • Dodávka vody
 • Úprava pitné vody
 • Zavlažování
 • Povrchová voda
 • Distribuce vody
 • Úprava odpadní vody

Čerpadla s volným koncem hřídele, dle EN 733.

Max. dopravní výška
270 m
Max. průtok
2124 m³/h
Teplota kapaliny
-25 .. 140 °C
p max
16 bar