• Membránová čerpadla

Polydos

Vhodné pro:
  • Dezinfekce vody

Plně automatický systém pro přípravu roztoků ze suchých nebo koncentrovaných kapalných polymerů

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.