Polydos

Plně automatický systém pro přípravu roztoků ze suchých nebo koncentrovaných kapalných polymerů

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.