GT-U+

Nádrž GT-U+ je ocelová tlaková nádoba s vyměnitelným netoxickým vakem z butylové pryže, který je obklopen stlačeným dusíkem, a zabudovaným tlakoměrem. Je určená pro aplikace s šedou i pitnou vodou.

Teplota kapaliny
0 .. 90 °C
p max
25 bar