• Ponorná kalová čerpadla

Unilift CC, Severní Amerika

Vhodné pro:
  • Odpadní voda

Čerpadla Unilift CC jsou jednostupňová ponorná čerpadla schopností vyčerpat vodu až do 3 mm vodní hladiny. Tato čerpadla jsou určena pro čerpání dešťových a komunálních splaškových vod. Průchodnost pevných částic 10 mm.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.