Uno-/Duolift nádrže

Nádrže Unolift a Duolift jsou sběrné nádrže na odpadní vodu pro přečerpávací stanice s jedním nebo dvěma čerpadly. Jsou vhodné pro sběr a odčerpávání odpadní vody ze sklepů, které jsou pod úrovní kanalizace.

Teplota kapaliny
0 .. 40 °C