Forsyning af grundvand til kunstvanding

Landbrug og lignende erhverv, der gør brug af kunstvanding, har brug for en rentabel, driftssikker og energieffektiv dykpumpeløsning til deres brønd- og kildeinstallation.