Regnvandsopsamling - Private husstande

Ved regnvandsopsamling indsamles vand fra overflader som fx tage eller brolagte områder. Med et pumpeanlæg til regnvandsopsamling fra Grundfos får du en effektiv og bæredygtig løsning.

Applikationsstørrelse