Filtrering

Grundfos' filtreringspumper inkluderer entrins-, flertrins- og blokpumper, der sikrer det nødvendige flow i filtreringsprocessen. Til spåntransport i filtreringsanlæg anbefaler vi pumper med åben løber.