Stormflodssikring

Grundfos leverer komplette oversvømmelseskontrolanlæg til beskyttelse af by- og landområder, infrastruktur og storbyer mod oversvømmelser. Vores innovative løsninger opfylder kravene til højt flow og lav løftehøjde ved højvandspumpestationen eller pumpeporten.

Applikationsstørrelse