Offentlig vandforsyning

Et vandforsyningsanlæg skal kunne håndtere hele processen fra råvandsindvinding til vandbehandling og videre gennem forsyningsnetværket ud til den endelige forbruger. Med en løsning fra Grundfos er du sikker på, at pumper, styringer, doserings- og desinfektionsløsninger og trykstyring arbejder optimalt, så slutresultatet er den højest mulige energieffektivitet.