Omrørere

Omrørere som fx mindre dykkede mixere og store strømningsdannere anvendes i præfabrikerede pumpestartioner og store tanke. Løsningerne sikrer, at medierne holdes opslæmmet i spildevandet, så du undgår sedimentering og opnår en smidig behandlingsproces.