• Cirkulationspumper

ALPHA, North America

Anvendelse:
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Fjernvarme
  • Recirkulationsanlæg til varmt brugsvand - Private husstande
  • Opvarmning - Private husstande
  • Opvarmning - Industri

High-efficiency ECM variable speed circulators designed for circulating liquids in heating systems and for domestic hot-water recirculation.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.