• Cirkulationspumper

ALPHA1 N

Anvendelse:
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
  • Recirkulationsanlæg til varmt brugsvand - Private husstande
  • Opvarmning - Private husstande
  • Opvarmning - Industri

Grundfos ALPHA1 N er energieffektive cirkulationspumper med pumpehus i rustfrit stål. ALPHA1 N egner sig til brugsvangsanlæg, hvor der kun er brug for basale pumpefunktioner.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.