• Cirkulationspumper

ALPHA2 L

Anvendelse:
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
  • Recirkulationsanlæg til varmt brugsvand - Private husstande
  • Opvarmning - Private husstande
  • Opvarmning - Industri

Grundfos ALPHA2 L er en energieffektiv cirkulationspumpe til varmeanlæg, hvor der kun er behov for basale funktioner.

p maks.
10 bar
Væsketemperatur
0 .. 110 °C
Maks. løftehøjde
6 m
Maks. flow
3 m³/h