LC 231

Anvendelse:
 • CIP/SIP
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Vask og rengøring
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Opvarmning - Industri
 • Vandforsyning - Industri
 • Vandbehandling - Industri
 • Industrielt spildevand
 • Genanvendelse af vand
 • Drikkevandsbehandling
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning
 • Stormflodssikring
 • Spildevandsbehandling
 • Spildevandstransport

LC 231 pumpe styring er designet til niveaustyring , overvågning og beskyttelse af en eller to pumpesystemer. LC 231 har indbygget motorbeskyttelse og strøm måling, som gør det muligt for styringen at levere en serviceindikatorfunktion, når service er nødvendig.