LC 241

Anvendelse:
 • CIP/SIP
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Vask og rengøring
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Opvarmning - Industri
 • Vandforsyning - Industri
 • Vandbehandling - Industri
 • Industrielt spildevand
 • Genanvendelse af vand
 • Drikkevandsbehandling
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning
 • Stormflodssikring
 • Spildevandsbehandling
 • Spildevandstransport

LC 241-niveaustyring tilbyder et omfattende udvalg af funktioner til komplet overvågning af din pumpestation samt styring af en eller to pumper op til 72 ampere. LC241 fås som metal- eller plastskabsløsning, der kan moduleres præcis efter dine behov.